นายเกริก แต่งเกลี้ยง รอง ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการช่วยเหลือจัดหาที่เรียนให้กับประชากรวัยเรียน