ผอ.สช.จ.สตูล ประชุมขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้