สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ติดตั้งธงชาติไทยและประดับธงประจำ ร.10 เต็มพื้นที่ 100%