สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอแสดงความยินดีกับ ท่านชลำ อรรถธรรม ในโอกาสดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน