บุคลากร สช.สตูล เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมระดับสนามสอบ ณ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์