บุคลากร สช.สตูล เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมระดับสนามสอบ ณ โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร