พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส "วันครู" ประจำปี 2562