กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาส "วันครู" ประจำปี 2562