พิธีมอบรางวัลเกียรติคุณแก่นักเรียนและครูที่ปรึกษา โครงการ Move World Togerther "สบู่สครับผิว สารสกัดเปลือกทุเรียน"