นายสมคิด เจ้ยชุม ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงาน Open House 2018 ณ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยานุสรณ์