ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช