ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙

รายการตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙รายการตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ 

โรงเรียนจงหัว | โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา | โรงเรียนสตูลศานติศึกษา | โรงเรียนสายเพชรศึกษา | โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม