ผอ.สช.สตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล) ครั้งที่ (5/2563)