นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ให้การต้อนรับนางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ