นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ (COVID-19)