นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา