นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ให้การต้อนรับนายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ