โรงเรียนในสังกัด สช.สตูล เร่งทำความสะอาดพื้นที่ ห้องเรียน อาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอม