นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.สตูล ร่วมรับฟังเสวนา "ประชารัฐรวมใจเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้"