นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา