นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง ตรวจสอบ แก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา