นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานปิดโครงการค่ายนักเรียนนักศึกษาสู่มัคคุเทศก์ Satun Geopark รุ่นที่ 1