นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานเปิดโครงการค่ายนักเรียนนักศึกษาสู่มัคคุเทศก์ Satun Geopark รุ่นที่ 2