คณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบการดำเนินกิจการของโรงเรียนลงพื้นที่โรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.สตูล