นายมาหามะรอซือลำ เจ๊ะมิ รอง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.สตูล