นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล สวัสดีปีใหม่ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผอ.วชช.สตูล