ผู้บริหารโรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา เข้าสวัสดีปีใหม่ นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.สตูล