สช.สตูลร่วม เป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร "ครูดี มีคุณธรรม" โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สตูล

วันที่ 1มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วม เป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร "ครูดี มีคุณธรรม" โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สตูล ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล โดยสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สตูล ได้พิจารณาคัดเลือก "ครูดี มีคุณธรรม" จำนวน 73 คนประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 24 คน ครูผู้สอนสามัญ จำนวน 26 คน ครูผู้สอนศาสนา จำนวน 23 คน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี2564