สช.สตูล ส่งมอบกระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษากลับคืนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม หัวหน้ากลุ่มอำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ส่งมอบกระดาษคำตอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กลับคืนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติภายหลังลจากเสร็จสิ้นการทดสอบ