สช.สตูล ร่วมเป็นเกียรติรับฟังการบรรยายให้ความรู้กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล มอบหมายให้ นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติรับฟังการบรรยายให้ความรู้กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธี ซึ่งตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยการนำคณะผู้บริหารระดับจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ฯลฯ ออกเยี่ยมเยียนพบปะนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อให้ความรู้ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูลต่อไป