นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมในพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า"

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมในพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" พิธีวางพานดอกไม้สด ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประจำปี 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีอ่านคำประกาศสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณฯและมีนายนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลวางพานดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯและจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย