ประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานศึกษาพื้นที่ในจังหวัดสตูล

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาพื้นที่ในจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโต๊ะหยงกง ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในการประชุม