นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลให้เปิด on site ณ โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ลงพื้นที่ โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูลให้เปิด on site ณ โรงเรียนทอฝันโรจนวิชญ์ในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการในประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมาตรการสาธารณสุข โดยเคร่งครัด