นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าพบและมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี แก่นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าพบและมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดี แก่นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล