ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมพบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมพบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล โดยได้มีการพูดคุยเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชนของจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นการรับนโยบายจาก ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในด้านต่างๆ เช่น ติดตามผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสตูล เเละติดตามการฉีดวัคซีนของ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสตูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป