พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ เทศบาลเมืองสตูล โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธี