ประชุม ศบค.ส่วนหน้าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุม ศบค.ส่วนหน้าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติทะเลบัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.ส่วนหน้า) เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลการฉีดวัคซีน และแนวทางเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ในพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบของจังหวัดสตูล