สช.สตูล ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการฯ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายพนม อินทันแก้ว รอง ผอ.สช.จ.ปัตตานี รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูลพร้อมด้วย นางสาวหมะหานี มิเหาะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นายเสดอาหมาด ศรียาน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ติดตามการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการฯ ณ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา มุสลิมสตูลวิทยา ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ