นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2565 ณ บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยจัดอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาตนเองให้เก่งงาน และมีความสุข (คนสำราญ งานสำเร็จ)" ให้แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อเสริมสร้างแนวคิด เรียนรู้เทคนิค แนวทางการพัฒนางานและนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป