นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการจัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการจัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ณ ห้องประชุมวัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล ซึ่งจังหวัดสตูลได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ มีประเด็นการพิจารณาเรื่อง การเต่งกายเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีโดยมีการเรียกร้องให้งดแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงเล็งเห็นว่าการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งชุดลูกเสื้อเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนไม่มีเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีของจังหวัดสตูล จึงได้มีการจัดประชุม เพื่อหารือแนวทางการจัดหาชุดเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี กรณี ผู้ปกครอง รายใดมีฐานะยากจน ขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรได้