นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้การดำเนินการย้ายข้าราชคารครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำเหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom Video Conference ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล