นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมรองรับการประเมินและคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับภาคใต้

5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในการประชุมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความพร้อมรองรับการประเมินและคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับภาคใต้ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ โรงเรียนดารุลมาอาเฟมูลนิธิ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุน และส่งเสริมให้โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทานต่อไป