นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี 2565

24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดการแข่งขัน ซึ่งตามที่ จังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสตูล ได้ดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีทานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสตูล ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 26 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ที่มีความสามารถและมีศักยภาพด้านกีฬา ก้าวสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนในวัยเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด เป็นเยาวชนที่ดีในสังคมต่อไป