นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีดารุลมุมินเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมควนกาหลงอารีน่า

25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีดารุลมุมินเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมควนกาหลงอารีน่า ซึ่งโรงเรียนดารุลมุอ์มิน ได้กำหนดจัดกิจกรรม กีฬาสีดารุลมุอ์มินเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข มีกิจกรรมหลากหลายให้กับนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติร่วมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม และสนับสนุนต่อการพัฒนา ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา พร้อมทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านกีฬา และสร้างความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน ภายใต้สโลแกน "มุมินอ์เข้มแข็ง รวมกันเป็นหนึ่ง "