นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล กิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสตูล

25 สิงหาคม 2565 เวลา 06.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล กิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมแก้วโกเมน ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสตูล ซึ่งจังหวัดสตูลได้กำหนดจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดสตูล เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประสานงานและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี และเยี่ยมเยือนส่วนราชการต่าง ๆ การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ