นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล กล่าวต้อนรับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสตูล

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล กล่าวต้อนรับ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสตูล โครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล บ้านฉลุงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ณ โรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา เพื่อกำกับดูแล ติดตามตรวจสอบสถานภาพและการใช้ประโยชน์โครงการ และเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน