สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดพิธีต้อนรับ นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง"รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดพิธีต้อนรับ นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง"รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล" โดยมี นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมมอบของที่ระลึก และ นางสาววรรณา บินอาสัน รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สตูล กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล