สช.สตูล ประจำจุดจ่ายรางวัลรางวัลในงานประจำปีและงานกาชาดเที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์สตูล ประจำปี 2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวหมะหานี มิเหาะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นายเสดอาหมาด ศรียาน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาววนมาลิน โคกยะสุพรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจำจุดจ่ายรางวัลรางวัลในงานประจำปีและงานกาชาดเที่ยวเท่ ๆ เสน่ห์สตูล ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบินกองทัพอากาศสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล