ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิชาการ ภายใต้สโลแกน "เด็กยุคใหม่ รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ แห่งอิสลาม"

วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิชาการ ภายใต้สโลแกน "เด็กยุคใหม่ รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ แห่งอิสลาม" โดยมี นายนิคเรศ ชุมประเวศ และนายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนดารุลมาอาเรพมูลนิธิ ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ซึ่งโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ ได้จัดงานสัปดาห์วิชาการภายใต้สโลแกน"เด็กยุคใหม่ รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ แห่งอิสลาม" ขึ้นในระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียน ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการต่างๆ ของนักเรียน ในระดับชั้นดับมัธยมศึกษา การแสดงกิจกรรมและจัดนิทรรศการทางวิชาการต่างๆของนักเรียนเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนต่อไป