ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในกิจกรรมจิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล และหัวหน้ากลุ่มสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เข้าร่วมในกิจกรรมจิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดสตูล